W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że strona korzysta z plików cookies, które mogą stanowić dane osobowe. 

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies możesz ograniczyć lub wyłączyć ich używanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

zamknij

Polityka prywatności Vegesklep.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego vegesklep.pl

1. Właścicielem sklepu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest :

"Pod Skrzydłami" Piotr Skopiec i wspólnicy spółka jawna

 Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa,

NIP: 522-005-76-54 ; REGON: 010515570

 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      zawarcia, zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży;

b)      przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione podmioty i organy;

c)      marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora produktów.

 

3. Dane osobowe pozyskiwane są w przypadku:

a)      rejestracji konta zakupowego;

b)      składania zamówienia bez zakładania konta zakupowego;

c)      subskrypcji newslettera;

 

4 . Administrator przetwarza dane w zakresie:

dane zwykłe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, IP komputera

a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo : NIP oraz firma przedsiębiorcy

5. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 lit. c i f RODO[1] , przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zawarcie umowy sprzedaży i jej właściwa realizacja zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

6. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom – tj. publicznemu operatorowi pocztowemu, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym pośrednictwo w  płatnościach w sklepie internetowym Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko  w celu realizacji umowy sprzedaży i roszczeń z nią związanych.

 

7. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji umowy oraz przez okres, w którym Administrator będzie realizował cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów, które są związane z zawartą z Klientem umową. Przykładowo: dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, realizacja statystyk i archiwizacja (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy sprzedaży.

 

9. Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

 

10. Klienci mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

11. Jeżeli realizacja żądań naszych Klientów dotyczących dostępu do ich danych osobowych oraz ich ograniczenia przetwarzania będzie wymagała od Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, ma on prawo zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania.

 

12. Każdy z naszych Klientów ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Administrator wykorzystuje technologię „cookies”, co pozwala na dostosowanie oferty prowadzonego przez Administratora sklepu internetowego do potrzeb Klientów. Polega ona na zapisie niewielkich informacji, wysyłanych przez serwis internetowy Administratora, który Klient odwiedza i finalnie zapisywaniu ich na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystał podczas przeglądania serwisu. Administrator nie udostępnia tych informacji innym podmiotom.

 

14.  W przypadku konieczności aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie sklepu internetowego.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE : 119 z 2016 r., pow. jako RODO)